xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 30-01-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
16179
G.1
12198
G.2
66824
97525
G.3
76829
01458
00678
04710
93846
11457
G.4
3440
5637
9612
9495
G.5
2099
6964
0572
7189
8620
3391
G.6
901
919
624
G.7
96
65
03
70

Đầu

Lô tô

0 1;3;
1 2;9;
2 4;4;5;9;
3 7;
4 6;
5 7;8;
6 4;5;
7 2;8;9;
8 9;
9 1;5;6;8;9;

Đuôi

Lô tô

0 1;2;4;7;
1 9;
2 1;7;
3
4 2;2;6;
5 2;6;9;
6 4;9;
7 3;5;
8 5;7;9;
9 1;2;7; 8;9;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 23-01-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 16-01-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
48260
G.1
83587
G.2
79324
24955
G.3
97698
03474
79118
27721
67766
60068
G.4
9999
2793
8423
8738
G.5
6232
7156
7587
1067
6779
6885
G.6
456
695
805
G.7
53
07
71
23

Đầu

Lô tô

0 5;7;
1 8;
2 1;3;3;4;
3 2;8;
4
5 3;5;6;6;
6 6;7;8;
7 1;4;9;
8 5;7;7;
9 3;5;8;9;

Đuôi

Lô tô

0 6;
1 2;7;
2 3;
3 2;2;5;9;
4 2;7;
5 5;8;9;
6 5;5;6;
7 6;8;8;
8 1;3;6;9;
9 7;9;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 09-01-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
78014
G.1
16270
G.2
24159
26757
G.3
49767
38438
02952
13127
61711
61184
G.4
9459
2157
2326
3734
G.5
4225
7765
2017
6211
9689
0717
G.6
747
254
703
G.7
91
86
30
15
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần mới nhất