xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 10-10-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 03-10-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
65169
G.1
74026
G.2
63525
28014
G.3
47655
30419
12277
98801
28492
67966
G.4
7946
0562
8432
6252
G.5
4135
4435
8511
6451
6270
0406
G.6
430
459
116
G.7
70
41
84
77

Đầu

Lô tô

0 1;6;
1 1;4;6;9;
2 5;6;
3 2;5;5;
4 1;6;
5 1;2;5;9;
6 2;6;9;
7 7;7;
8 4;
9 2;

Đuôi

Lô tô

0 3;7;7;
1 1;4;5;
2 3;5;6;9;
3
4 1;8;
5 2;3;3;5;
6 1;2;4;6;
7 7;7;
8
9 1;5;6;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 26-09-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
93712
G.1
06763
G.2
50213
34368
G.3
32501
94496
09495
19650
16988
69377
G.4
6160
0094
1043
2015
G.5
2987
0826
6345
2156
3187
9763
G.6
884
736
215
G.7
62
69
61
05

Đầu

Lô tô

0 1;5;
1 2; 3;5;5;
2 6;
3 6;
4 3;5;
5 6;
6 1;2;3;3;8;9;
7 7;
8 4;7;7;8;
9 4;5;6;

Đuôi

Lô tô

0 5;6;
1 6;
2 1; 6;
3 1;4;6;6;
4 8;9;
5 1;1;4;9;
6 2;3;5;9;
7 7;8;8;
8 6;8;
9 6;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 19-09-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
62198
G.1
45485
G.2
76774
74253
G.3
18739
41960
51934
31194
39042
78008
G.4
2546
5002
0826
2950
G.5
7124
9884
5639
3108
6204
5861
G.6
927
362
456
G.7
95
77
72
22
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần mới nhất