xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 30-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 23-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
29213
G.1
64806
G.2
79526
21519
G.3
79055
83498
48166
66999
60892
26542
G.4
2922
8295
5736
1480
G.5
1192
7948
7140
7108
2577
6229
G.6
025
779
153
G.7
17
54
81
51

Đầu

Lô tô

0 6;8;
1 3; 7;9;
2 2;5;6;9;
3 6;
4 2;8;
5 1;3;4;5;
6 6;
7 7;9;
8 1;
9 2;2;5;8;9;

Đuôi

Lô tô

0 4;8;
1 5;8;
2 2;4;9;9;
3 1; 5;
4 5;
5 2;5;9;
6 2;3;6;
7 1;7;
8 4;9;
9 1;2;7;9;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 16-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
17713
G.1
95077
G.2
26845
85992
G.3
68037
86767
32549
59746
77064
23960
G.4
2721
9310
9589
6644
G.5
8056
8489
8311
2057
8711
9051
G.6
553
568
678
G.7
87
38
34
88

Đầu

Lô tô

0
1 1;1;3;
2 1;
3 4;7;8;
4 4;5;6;9;
5 1;3;6;7;
6 4;7;8;
7 7;8;
8 7;8;9;9;
9 2;

Đuôi

Lô tô

0 1;6;
1 1;1;2;5;
2 9;
3 1; 5;
4 3;4;6;
5 4;
6 4;5;
7 3;5;6;7;8;
8 3;6;7;8;
9 4;8;8;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 09-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
05659
G.1
61956
G.2
88928
81464
G.3
34913
30428
22065
77513
22093
98047
G.4
7042
3178
0371
4614
G.5
4194
1200
5962
1916
8201
0677
G.6
259
242
748
G.7
48
28
08
86
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần mới nhất