xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 29-11-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 22-11-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
36593
G.1
86008
G.2
02892
93784
G.3
96193
00431
04798
11596
69391
25226
G.4
5682
5393
1161
1866
G.5
5926
1362
3236
9701
3801
3369
G.6
539
668
928
G.7
38
80
33
47

Đầu

Lô tô

0 1;1;8;
1
2 6;6;8;
3 1;3;6;8;9;
4 7;
5
6 1;2;6;8;9;
7
8 2;4;
9 1;2;3; 3;3;6;8;

Đuôi

Lô tô

0 8;
1 3;6;9;
2 6;8;9;
3 3;9; 9;9;
4 8;
5
6 2;2;3;6;9;
7 4;
8 2;3;6;9;
9 3;6;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 15-11-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
77626
G.1
91372
G.2
87595
59730
G.3
52971
42147
97681
96197
75905
44819
G.4
4555
3907
9415
5446
G.5
6522
3955
0075
9059
5993
1531
G.6
727
027
573
G.7
97
34
27
94

Đầu

Lô tô

0 5;7;
1 5;9;
2 2;6; 7;7;7;
3 1;4;
4 6;7;
5 5;5;9;
6
7 1;2;3;5;
8 1;
9 3;4;5;7;7;

Đuôi

Lô tô

0 3;
1 3;7;8;
2 2;7;
3 7;9;
4 3;9;
5 1;5;5;7;9;
6 2; 4;
7 2;2;2;4;9;9;
8
9 1;5;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 08-11-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
94772
G.1
34396
G.2
28371
85901
G.3
67985
63742
33556
59451
92120
43046
G.4
1704
0824
9972
0045
G.5
0604
7671
4133
0662
0135
6590
G.6
935
839
605
G.7
38
60
90
99
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần mới nhất