xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 02-10-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 25-09-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
68779
G.1
71548
G.2
82470
84221
G.3
03065
37527
36975
08761
59916
52871
G.4
9605
6005
9627
8751
G.5
2897
5156
0016
2707
3603
9705
G.6
665
493
022
G.7
83
14
68
77

Đầu

Lô tô

0 3;5;5;5;7;
1 4;6;6;
2 1;2;7;7;
3
4 8;
5 1;6;
6 1;5;5;8;
7 1;5;7;9;
8 3;
9 3;7;

Đuôi

Lô tô

0 7;
1 2;5;6;7;
2 2;
3 8;9;
4 1;
5 6;6;7;
6 1;1;5;
7 2;2;7;9;
8 4;6;
9 7;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 18-09-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
43104
G.1
28261
G.2
94697
54948
G.3
94817
46842
80937
93431
84038
68623
G.4
9898
3566
9576
3523
G.5
2967
8407
0472
8087
2142
0254
G.6
564
906
826
G.7
92
19
52
44

Đầu

Lô tô

0 4; 6;7;
1 7;9;
2 3;3;6;
3 1;7;8;
4 2;2;4;8;
5 2;4;
6 1;4;6;7;
7 2;6;
8 7;
9 2;7;8;

Đuôi

Lô tô

0
1 3;6;
2 4;4;5;7;9;
3 2;2;
4 4;5;6;
5
6 2;6;7;
7 1;3;6;8;9;
8 3;4;9;
9 1;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 11-09-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
63768
G.1
07404
G.2
76409
96941
G.3
36081
69640
53912
46658
14279
54968
G.4
5802
8956
7809
3074
G.5
0262
5994
3823
7323
3169
7052
G.6
598
735
736
G.7
93
87
75
00
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần mới nhất