xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 15-07-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 08-07-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
40957
G.1
85011
G.2
44816
91475
G.3
68840
55189
96603
52328
78597
76511
G.4
0449
2923
1956
5319
G.5
6126
1272
4973
2248
3055
9627
G.6
243
424
253
G.7
88
67
50
78

Đầu

Lô tô

0 3;
1 1;1;6;9;
2 3;4;6;7;8;
3
4 3;8;9;
5 3;5;6;7;
6 7;
7 2;3;5;8;
8 8;9;
9 7;

Đuôi

Lô tô

0 4;5;
1 1;1;
2 7;
3 2;4;5;7;
4 2;
5 5;7;
6 1;2;5;
7 2;5; 6;9;
8 2;4;7;8;
9 1;4;8;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 01-07-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
94818
G.1
99104
G.2
66848
81867
G.3
29114
16778
90410
48586
20659
02222
G.4
4553
1012
7485
1902
G.5
7538
0782
6890
7882
9282
1345
G.6
765
560
599
G.7
80
34
48
16

Đầu

Lô tô

0 2;4;
1 2;4;6;8;
2 2;
3 4;8;
4 5;8;8;
5 3;9;
6 5;7;
7 8;
8 2;2;2;5;6;
9 9;

Đuôi

Lô tô

0 1;6;8;9;
1
2 1;2;8;8;8;
3 5;
4 1;3;
5 4;6;8;
6 1;8;
7 6;
8 1; 3;4;4;7;
9 5;9;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 24-06-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
50550
G.1
86177
G.2
52034
56446
G.3
52544
11561
60576
32221
80501
30750
G.4
2437
4567
4586
1462
G.5
8833
0695
7341
0326
4379
2475
G.6
429
580
654
G.7
34
12
75
20
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần mới nhất