G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8
50
31
73
G7
998
903
260
G6
4257
8348
8922
9073
5354
2752
4316
2058
6327
G5
5472
5055
6064
G4
41452
71121
97879
14332
23584
37129
08745
29824
40030
76606
52155
23859
83867
69990
80792
23136
37392
78283
88117
08937
02981
G3
19508
13768
43269
43338
46039
38859
G2
91213
46710
99142
G1
27119
00251
66920
ĐB
783134
902355
257857
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 8; 3;6;
1 3;9; 6;7;
2 1;2;9; 4; 7;
3 2;4; 1;8; 6;7;9;
4 5;8; 2;
5 2;7; 1;2;4;5; 5;5;9; 7; 8;9;
6 8; 7;9; 4;
7 2;9; 3; 3;
8 4; 1;3;
9 8; 2;2;
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8
64
44
55
G7
675
977
794
G6
1846
9767
4164
1914
3278
4322
1121
6475
3490
G5
0763
7175
8630
G4
12849
59312
58886
96676
15886
62902
28628
86232
24531
39179
35712
14828
41180
78957
93112
88283
74546
59335
75049
39493
06509
G3
10090
27011
78495
08844
84356
42540
G2
48149
91119
47395
G1
44173
89835
57726
ĐB
309921
479371
975162
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 2; 9;
1 1;2; 2;4;9; 2;
2 1; 8; 2;8; 1;6;
3 1;2;5; 5;
4 6;9;9; 4;4; 6;9;
5 7; 5;6;
6 3;4;4;7; 2;
7 3;5;6; 1; 5;7;8;9; 5;
8 6;6; 3;
9 5; 3;4;5;
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8
44
68
65
G7
826
106
047
G6
2519
9758
1431
2653
5083
4014
2293
7572
5840
G5
2560
6055
7827
G4
96117
96598
79707
69816
44228
41222
67709
81319
37662
16177
92795
44724
76702
66948
27866
00063
53648
58608
77803
79185
09804
G3
16389
99855
36063
52394
88512
77346
G2
07029
86652
83828
G1
65065
04341
77671
ĐB
516610
859725
224022
Kết Quả Xổ Số Miền Nam thứ 5 hàng tuần mới nhất