xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 29-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 22-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
24547
G.1
49158
G.2
88253
39604
G.3
77448
92351
99577
48872
58631
09422
G.4
9311
5583
1959
1099
G.5
5841
6574
2211
5029
0915
6219
G.6
571
895
203
G.7
57
56
01
47

Đầu

Lô tô

0 1;3;4;
1 1;1;5;9;
2 2;9;
3 1;
4 1;7; 7;8;
5 1;3;6;7;8;9;
6
7 1;2;4;7;
8 3;
9 5;9;

Đuôi

Lô tô

0
1 1;1;3;4;5;7;
2 2;7;
3 5;8;
4 7;
5 1;9;
6 5;
7 4; 4;5;7;
8 4;5;
9 1;2;5;9;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 15-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
93649
G.1
13716
G.2
59642
55194
G.3
92663
63665
00952
87008
93229
96476
G.4
3113
6305
4666
1625
G.5
3554
4132
4425
4391
0543
9212
G.6
284
673
985
G.7
10
94
56
49

Đầu

Lô tô

0 5;8;
1 2;3;6;
2 5;5;9;
3 2;
4 2;3;9; 9;
5 2;4;6;
6 3;5;6;
7 3;6;
8 4;5;
9 1;4;4;

Đuôi

Lô tô

0 1;
1 9;
2 1;3;4;5;
3 1;4;6;7;
4 5;8;9;9;
5 2;2;6;8;
6 1;5;6;7;
7
8
9 2;4; 4;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 08-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
51139
G.1
23395
G.2
36552
38651
G.3
04991
47157
29360
44544
87107
11543
G.4
0674
1048
2885
7008
G.5
7199
1746
0318
6714
2671
3455
G.6
474
899
639
G.7
92
70
16
23
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật hàng tuần mới nhất