xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 05-02-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 29-01-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
76479
G.1
25766
G.2
72194
11034
G.3
40098
29006
40715
61584
39911
24856
G.4
3454
3693
5723
7638
G.5
5842
0789
9534
0388
1327
2320
G.6
134
548
571
G.7
35
26
48
03

Đầu

Lô tô

0 3;6;
1 1;5;
2 3;6;7;
3 4;4;4;5;8;
4 2;8;8;
5 4;6;
6 6;
7 1;9;
8 4;8;9;
9 3;4;8;

Đuôi

Lô tô

0 2;
1 1;7;
2 4;
3 2;9;
4 3;3;3;5;8;9;
5 1;3;
6 2;5;6;
7 2;
8 3;4;4;8;9;
9 7; 8;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 22-01-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 15-01-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
44221
G.1
25945
G.2
14590
57392
G.3
84792
14379
92716
86841
87280
96564
G.4
7401
4194
1991
5569
G.5
9333
9812
3708
3904
1078
2104
G.6
938
566
749
G.7
45
57
00
28
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật hàng tuần mới nhất