xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 03-03-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 25-02-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
15545
G.1
85710
G.2
17410
30692
G.3
77641
63547
40180
61070
59567
02946
G.4
5607
7989
8806
1262
G.5
0689
4410
5587
5247
7619
8861
G.6
204
487
280
G.7
16
06
98
51

Đầu

Lô tô

0 4;6;6;7;
1 6;9;
2
3
4 1;5; 6;7;7;
5 1;
6 1;2;7;
7
8 7;7;9;9;
9 2;8;

Đuôi

Lô tô

0 1;1;1;7;8;8;
1 4;5;6;
2 6;9;
3
4
5 4;
6 1;4;
7 4;4;6;8;8;
8 9;
9 1;8;8;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 18-02-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
39903
G.1
64007
G.2
94691
49556
G.3
47851
91743
87428
63645
97610
97288
G.4
0270
5179
3109
4524
G.5
3849
9190
0418
6950
1098
3962
G.6
093
429
132
G.7
56
97
14
64

Đầu

Lô tô

0 3; 7;9;
1 4;8;
2 4;8;9;
3 2;
4 3;5;9;
5 1;6;6;
6 2;4;
7 9;
8 8;
9 1;3;7;8;

Đuôi

Lô tô

0 1;5;7;9;
1 5;9;
2 3;6;
3 4;9;
4 1;2;6;
5 4;
6 5;5;
7 9;
8 1;2;8;9;
9 2;4;7;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 11-02-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật hàng tuần mới nhất