xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 07-03-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 28-02-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
30398
G.1
04743
G.2
50110
27282
G.3
28577
60852
29047
52445
01560
80255
G.4
8543
9909
5376
4337
G.5
6777
5032
3718
5740
9094
3035
G.6
875
242
975
G.7
44
10
04
43

Đầu

Lô tô

0 4;9;
1 8;
2
3 2;5;7;
4 2;3;3;3;4;5;7;
5 2;5;
6
7 5;5;6;7;7;
8 2;
9 4;8;

Đuôi

Lô tô

0 1;1;4;6;
1
2 3;4;5;8;
3 4;4;4;
4 4;9;
5 3;4;5;7;7;
6 7;
7 3;4;7;7;
8 1;9;
9

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 21-02-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
57607
G.1
09740
G.2
59920
25777
G.3
77624
09513
00688
14994
48769
07498
G.4
5872
6569
5395
5305
G.5
8808
4120
7478
4849
9516
4310
G.6
527
740
449
G.7
50
19
82
08

Đầu

Lô tô

0 5;7; 8;8;
1 3;6;9;
2 4;7;
3
4 9;9;
5
6 9;9;
7 2;7;8;
8 2;8;
9 4;5;8;

Đuôi

Lô tô

0 1;2;2;4;4;5;
1
2 7;8;
3 1;
4 2;9;
5 9;
6 1;
7 2;7;
8 7;8;9;
9 1;4;4;6;6;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 14-02-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật hàng tuần mới nhất