XSTD - Kết quả xổ số Thủ Đô - Tường thuật trực tiếp SXTD nhanh nhất và chính xác nhất

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 27-07-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
52371
G.1
21944
G.2
45782
12508
G.3
65935
63625
38577
86296
19864
47787
G.4
1667
2686
0829
5077
G.5
9403
9753
8698
5855
5174
7897
G.6
463
186
684
G.7
92
96
02
07

Đầu

Lô tô

0 2;3;7;8;
1
2 5;9;
3 5;
4 4;
5 3;5;
6 3;4;7;
7 1; 4;7;7;
8 2;4;6;6;7;
9 2;6;6;7;8;

Đuôi

Lô tô

0
1 7;
2 8;9;
3 5;6;
4 4;6;7;8;
5 2;3;5;
6 8;8;9;9;
7 6;7;7;8;9;
8 9;
9 2;
G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Quảng Nam
G8
06
tructiep
G7
123
tructiep
G6
9488
8858
0369
tructiep
tructiep
tructiep
G5
7542
tructiep
G4
52581
34430
67239
21388
22780
14829
38374
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
38330
37281
tructiep
tructiep
G2
50748
tructiep
G1
93950
tructiep
DB
302474
tructiep
Đầu Quảng Nam
0 6;
1
2 3;9;
3 9;
4 2;8;
5 8;
6 9;
7 4; 4;
8 1;1;8;8;
9