xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 03-10-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 26-09-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
45236
G.1
33099
G.2
92248
85832
G.3
19963
86594
04650
57903
51103
34001
G.4
9605
8174
8695
3932
G.5
1100
9835
6748
3452
5816
9380
G.6
003
883
109
G.7
34
77
84
81

Đầu

Lô tô

0 1;3;3;3;5;9;
1 6;
2
3 2;2;4;5;6;
4 8;8;
5 2;
6 3;
7 4;7;
8 1;3;4;
9 4;5;9;

Đuôi

Lô tô

0 5;8;
1 8;
2 3;3;5;
3 6;8;
4 3;7;8;9;
5 3;9;
6 1;3;
7 7;
8 4;4;
9 9;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 19-09-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
50925
G.1
75781
G.2
95072
45895
G.3
41571
89042
12852
47456
00818
62562
G.4
8894
5615
3165
5278
G.5
1942
7055
3612
4780
5138
3630
G.6
212
766
598
G.7
41
28
85
40

Đầu

Lô tô

0
1 2;2;5;8;
2 5; 8;
3 8;
4 1;2;2;
5 2;5;6;
6 2;5;6;
7 1;2;8;
8 1;5;
9 4;5;8;

Đuôi

Lô tô

0 3;4;8;
1 4;7;8;
2 1;1;4;4;5;6;7;
3
4 9;
5 1;2; 5;6;8;9;
6 5;6;
7
8 1;2;3;7;9;
9

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 12-09-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
73132
G.1
07023
G.2
20680
11439
G.3
90823
34894
66864
31763
56916
32737
G.4
7532
1372
5554
4557
G.5
9339
3954
0197
9470
3478
3924
G.6
827
958
726
G.7
03
31
52
10
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 3 hàng tuần mới nhất