xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 31-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 24-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
97218
G.1
58758
G.2
87719
05801
G.3
31319
32255
69356
87026
37101
22493
G.4
2857
7477
7015
3584
G.5
2738
9768
6715
3837
0376
5285
G.6
785
619
594
G.7
30
87
41
49

Đầu

Lô tô

0 1;1;
1 5;5;8; 9;9;9;
2 6;
3 7;8;
4 1;9;
5 5;6;7;8;
6 8;
7 6;7;
8 4;5;5;7;
9 3;4;

Đuôi

Lô tô

0 3;
1 4;
2
3 9;
4 8;9;
5 1;1;5;8;8;
6 2;5;7;
7 3;5;7;8;
8 1; 3;5;6;
9 1;1;1;4;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 17-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
58553
G.1
76496
G.2
45698
57221
G.3
59976
69948
14446
44215
92866
39702
G.4
9732
0906
5734
5995
G.5
4858
5190
0611
2960
6460
9568
G.6
849
632
541
G.7
56
19
02
48

Đầu

Lô tô

0 2;2;6;
1 1;5;9;
2 1;
3 2;2;4;
4 1;6;8;8;9;
5 3; 6;8;
6 6;8;
7 6;
8
9 5;6;8;

Đuôi

Lô tô

0 6;6;9;
1 1;2;4;
2 3;3;
3 5;
4 3;
5 1;9;
6 4;5;6;7;9;
7
8 4;4;5;6;9;
9 1;4;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 10-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
35106
G.1
02963
G.2
45272
06423
G.3
55588
98486
28204
41573
93196
25429
G.4
0203
0677
8066
1620
G.5
5404
4607
9171
8579
3205
0817
G.6
848
860
909
G.7
90
37
53
05
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 3 hàng tuần mới nhất