xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 27-09-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 20-09-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
50221
G.1
51429
G.2
03694
87656
G.3
84226
05736
37676
53627
63292
57192
G.4
9164
3207
6899
0093
G.5
0799
2165
7646
4794
0908
0008
G.6
818
799
831
G.7
71
10
04
40

Đầu

Lô tô

0 4;7;8;8;
1 8;
2 1; 6;7;9;
3 1;6;
4 6;
5 6;
6 4;5;
7 1;6;
8
9 2;2;3;4;4;9;9;9;

Đuôi

Lô tô

0 1;4;
1 2; 3;7;
2 9;9;
3 9;
4 6;9;9;
5 6;
6 2;3;4;5;7;
7 2;
8 1;
9 2;9;9;9;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 13-09-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
21776
G.1
55643
G.2
39452
83110
G.3
59555
55905
20167
47278
21686
14131
G.4
7684
5001
9636
8397
G.5
9117
6829
9603
5470
7539
1013
G.6
291
438
718
G.7
66
68
97
85

Đầu

Lô tô

0 1;3;5;
1 3;7;8;
2 9;
3 1;6;8;9;
4 3;
5 2;5;
6 6;7;8;
7 6; 8;
8 4;5;6;
9 1;7;7;

Đuôi

Lô tô

0 1;7;
1 3;9;
2 5;
3 1;4;
4 8;
5 5;8;
6 3;6;7; 8;
7 1;6;9;9;
8 1;3;6;7;
9 2;3;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 06-09-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
44816
G.1
05276
G.2
93856
11335
G.3
10102
00373
21645
96634
97458
95218
G.4
7816
1527
1194
7121
G.5
5920
9616
0916
7933
1269
6917
G.6
031
502
902
G.7
43
97
00
86
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 3 hàng tuần mới nhất