xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 04-03-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 25-02-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
35855
G.1
42177
G.2
20074
32589
G.3
86484
98975
32529
41999
83797
88245
G.4
2972
1141
5546
9411
G.5
7013
8211
8017
1160
4564
7055
G.6
631
833
406
G.7
69
98
05
73

Đầu

Lô tô

0 5;6;
1 1;1;3;7;
2 9;
3 1;3;
4 1;5;6;
5 5; 5;
6 4;9;
7 2;3;4;5;7;
8 4;9;
9 7;8;9;

Đuôi

Lô tô

0 6;
1 1;1;3;4;
2 7;
3 1;3;7;
4 6;7;8;
5 4;5; 5;7;
6 4;
7 1;7;9;
8 9;
9 2;6;8;9;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 18-02-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
81910
G.1
69529
G.2
30363
09808
G.3
75281
20408
41646
90334
29677
63460
G.4
4424
0347
6323
6026
G.5
3225
3782
2009
7834
9270
2433
G.6
899
380
869
G.7
75
47
06
89

Đầu

Lô tô

0 6;8;8;9;
1
2 3;4;5;6;9;
3 3;4;4;
4 6;7;7;
5
6 3;9;
7 5;7;
8 1;2;9;
9 9;

Đuôi

Lô tô

0 1; 6;7;8;
1 8;
2 8;
3 2;3;6;
4 2;3;3;
5 2;7;
6 2;4;
7 4;4;7;
8
9 2;6;8;9;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 11-02-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 5 hàng tuần mới nhất