xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 05-08-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 29-07-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
10326
G.1
11116
G.2
23458
10215
G.3
48644
96909
32894
73537
43671
81008
G.4
7112
6533
1692
0017
G.5
3137
8084
0306
9276
8785
5336
G.6
852
172
490
G.7
91
50
79
69

Đầu

Lô tô

0 6;8;9;
1 2;5;6;7;
2 6;
3 3;6;7;7;
4 4;
5 2;8;
6 9;
7 1;2;6;9;
8 4;5;
9 1;2;4;

Đuôi

Lô tô

0 5;9;
1 7;9;
2 1;5;7;9;
3 3;
4 4;8;9;
5 1;8;
6 1;2; 3;7;
7 1;3;3;
8 5;
9 6;7;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 22-07-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
23166
G.1
99810
G.2
58379
51310
G.3
99703
52920
72793
57274
76566
06796
G.4
4363
0100
3727
1470
G.5
5810
1646
9131
9523
2877
9488
G.6
933
649
246
G.7
13
71
97
14

Đầu

Lô tô

0 3;
1 3;4;
2 3;7;
3 1;3;
4 6;6;9;
5
6 3;6; 6;
7 1;4;7;9;
8 8;
9 3;6;7;

Đuôi

Lô tô

0 1;1;1;2;7;
1 3;7;
2
3 1;2;3;6;9;
4 1;7;
5
6 4;4;6; 6;9;
7 2;7;9;
8 8;
9 4;7;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 15-07-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
70957
G.1
26316
G.2
73336
81348
G.3
44909
55616
08396
92752
33016
14032
G.4
4193
6135
6204
3211
G.5
2002
4677
1670
5561
7223
4287
G.6
754
082
387
G.7
05
80
23
03
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 5 hàng tuần mới nhất