xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 07-07-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 30-06-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
58839
G.1
82672
G.2
21676
00588
G.3
73018
20288
12676
79851
99201
63830
G.4
4128
1064
3591
3830
G.5
3632
9550
8367
7541
6643
2495
G.6
775
137
088
G.7
88
28
91
46

Đầu

Lô tô

0 1;
1 8;
2 8;8;
3 2;7;9;
4 1;3;6;
5 1;
6 4;7;
7 2;5;6;6;
8 8;8;8;8;
9 1;1;5;

Đuôi

Lô tô

0 3;3;5;
1 4;5;9;9;
2 3;7;
3 4;
4 6;
5 7;9;
6 4;7;7;
7 3;6;
8 1;2;2;8;8;8;8;
9 3;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 23-06-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
97140
G.1
07147
G.2
89901
84392
G.3
86800
57912
74223
94248
74106
50119
G.4
3005
6816
9954
5078
G.5
3441
1081
5171
2533
2246
1650
G.6
797
282
710
G.7
01
99
42
70

Đầu

Lô tô

0 1;1;5;6;
1 2;6;9;
2 3;
3 3;
4 1;2;6;7;8;
5 4;
6
7 1;8;
8 1;2;
9 2;7;9;

Đuôi

Lô tô

0 1;4; 5;7;
1 4;7;8;
2 1;4;8;9;
3 2;3;
4 5;
5
6 1;4;
7 4;9;
8 4;7;
9 1;9;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 16-06-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
90524
G.1
87917
G.2
80177
80924
G.3
76198
62872
84149
19176
88686
93528
G.4
9904
6186
6774
8110
G.5
0830
7162
7529
1436
1953
3189
G.6
099
448
985
G.7
07
50
64
87
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 5 hàng tuần mới nhất