xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 06-08-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 30-07-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
94715
G.1
51666
G.2
78150
32755
G.3
46918
97507
17363
26054
70336
40135
G.4
6372
8921
1153
7468
G.5
7527
7835
9979
7559
6165
7850
G.6
729
628
115
G.7
72
86
43
82

Đầu

Lô tô

0 7;
1 5; 5;8;
2 1;7;8;9;
3 5;5;6;
4 3;
5 3;4;5;9;
6 3;5;6;8;
7 2;2;9;
8 2;6;
9

Đuôi

Lô tô

0 5;5;
1 2;
2 7;7;8;
3 4;5;6;
4 5;
5 1; 1;3;3;5;6;
6 3;6;8;
7 2;
8 1;2;6;
9 2;5;7;

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 23-07-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
46724
G.1
86038
G.2
35744
09196
G.3
74278
08901
73475
16038
15447
22443
G.4
4335
5732
9424
2448
G.5
5772
4566
6602
3203
1197
7966
G.6
185
040
599
G.7
29
84
34
30

Đầu

Lô tô

0 1;2;3;
1
2 4; 4;9;
3 2;4;5;8;8;
4 3;4;7;8;
5
6 6;6;
7 2;5;8;
8 4;5;
9 6;7;9;

Đuôi

Lô tô

0 3;4;
1
2 3;7;
3 4;
4 2; 2;3;4;8;
5 3;7;8;
6 6;6;9;
7 4;9;
8 3;3;4;7;
9 2;9;

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 16-07-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
37782
G.1
48924
G.2
26508
44631
G.3
68909
77885
60120
46842
80914
10827
G.4
8176
6272
9056
3619
G.5
8195
5720
3711
7262
0310
5439
G.6
215
514
560
G.7
96
87
94
66
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 6 hàng tuần mới nhất