xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 07-10-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 30-09-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
89651
G.1
76636
G.2
22292
54784
G.3
40592
50165
34688
85182
55312
77191
G.4
5102
9000
1506
9324
G.5
0882
3728
9426
5396
8504
7262
G.6
809
167
404
G.7
82
26
64
71

Đầu

Lô tô

0 2;4;4;6;9;
1 2;
2 4;6;6;8;
3 6;
4
5 1;
6 2;4;5;7;
7 1;
8 2;2;2;4;8;
9 1;2;2;6;

Đuôi

Lô tô

0
1 5; 7;9;
2 1;6;8;8;8;9;9;
3
4 2;6;8;
5 6;
6 2;2;3;9;
7 6;
8 2;8;
9

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 23-09-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
79436
G.1
63302
G.2
75772
78656
G.3
69170
12911
94608
26376
57000
53326
G.4
3605
3596
2870
5392
G.5
0160
3795
0046
7968
4321
9567
G.6
724
174
453
G.7
01
53
48
49

Đầu

Lô tô

0 1;2;5;8;
1 1;
2 1;4;6;
3 6;
4 6;8;9;
5 3;3;6;
6 7;8;
7 2;4;6;
8
9 2;5;6;

Đuôi

Lô tô

0 6;7;7;
1 1;2;
2 7;9;
3 5;5;
4 2;7;
5 9;
6 2;3; 4;5;7;9;
7 6;
8 4;6;
9 4;

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 16-09-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
48715
G.1
90716
G.2
56928
41080
G.3
43187
69772
54529
67275
81565
74877
G.4
6222
2420
3750
8550
G.5
6817
6756
4721
1214
2847
5145
G.6
847
449
541
G.7
90
89
86
84
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 6 hàng tuần mới nhất