xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 03-02-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 27-01-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
72859
G.1
84970
G.2
22948
27905
G.3
68839
72151
45870
16675
45622
30683
G.4
5687
8094
1582
5288
G.5
9289
6626
4652
3120
7508
5479
G.6
166
101
463
G.7
93
42
35
69

Đầu

Lô tô

0 1;5;8;
1
2 2;6;
3 5;9;
4 2;8;
5 1;2;9;
6 3;6;9;
7 5;9;
8 2;3;7;8;9;
9 3;4;

Đuôi

Lô tô

0 2;7;7;
1 5;
2 2;4;5;8;
3 6;8;9;
4 9;
5 3;7;
6 2;6;
7 8;
8 4;8;
9 3;5; 6;7;8;

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 20-01-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
91869
G.1
62613
G.2
89561
17438
G.3
79710
68693
48902
08300
92038
67549
G.4
2455
1085
3800
5406
G.5
1138
8058
3367
2046
1602
0067
G.6
216
832
186
G.7
18
36
82
59

Đầu

Lô tô

0 2;2;6;
1 3;6;8;
2
3 2;6;8;8;8;
4 6;9;
5 5;8;9;
6 1;7;7;9;
7
8 2;5;6;
9 3;

Đuôi

Lô tô

0 1;
1 6;
2 3;8;
3 1;9;
4
5 5;8;
6 1;3;4;8;
7 6;6;
8 1;3;3;3;5;
9 4;5;6;

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 13-01-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
60762
G.1
70413
G.2
94856
73874
G.3
38562
54962
09294
88168
03998
21450
G.4
8234
7644
3492
0818
G.5
1114
2556
1891
8732
9010
4068
G.6
962
160
238
G.7
70
73
54
66
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 6 hàng tuần mới nhất