xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 25-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 18-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
69049
G.1
92364
G.2
38074
38286
G.3
33957
38478
51395
00617
57860
35530
G.4
4650
8057
0190
9775
G.5
9972
0632
6653
0699
7726
0943
G.6
413
766
550
G.7
28
57
02
77

Đầu

Lô tô

0 2;
1 3;7;
2 6;8;
3 2;
4 3;9;
5 3;7;7;7;
6 4;6;
7 2;4;5;7;8;
8 6;
9 5;9;

Đuôi

Lô tô

0 3;5;5;6;9;
1
2 3;7;
3 1;4;5;
4 6;7;
5 7;9;
6 2;6;8;
7 1;5;5;5;7;
8 2;7;
9 4; 9;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 11-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
27724
G.1
10916
G.2
79493
89431
G.3
16815
42536
74280
38695
05890
21638
G.4
5108
8913
2738
1187
G.5
0525
2106
1351
8571
3536
3121
G.6
504
374
192
G.7
37
15
01
24

Đầu

Lô tô

0 1;4;6;8;
1 3;5;5;6;
2 1;4; 4;5;
3 1;6;6;7;8;8;
4
5 1;
6
7 1;4;
8 7;
9 2;3;5;

Đuôi

Lô tô

0 8;9;
1 2;3;5;7;
2 9;
3 1;9;
4 2; 2;7;
5 1;1;2;9;
6 1;3;3;
7 3;8;
8 3;3;
9

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 04-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
79110
G.1
21129
G.2
46524
68497
G.3
65092
32413
95535
84583
22479
47546
G.4
5001
1772
7711
0189
G.5
1254
3682
9051
0752
3294
4011
G.6
367
289
712
G.7
79
25
04
85
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 hàng tuần mới nhất