xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 06-03-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 28-02-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
77645
G.1
06477
G.2
84305
38394
G.3
71202
93049
90021
21978
87788
04853
G.4
0790
0256
2861
3114
G.5
7552
7033
7276
1129
7595
4489
G.6
652
476
788
G.7
67
96
37
17

Đầu

Lô tô

0 2;5;
1 4;7;
2 1;9;
3 3;7;
4 5; 9;
5 2;2;3;6;
6 1;7;
7 6;6;7;8;
8 8;8;9;
9 4;5;6;

Đuôi

Lô tô

0 9;
1 2;6;
2 5;5;
3 3;5;
4 1;9;
5 4; 9;
6 5;7;7;9;
7 1;3;6;7;
8 7;8;8;
9 2;4;8;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 21-02-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
99937
G.1
73548
G.2
40187
24052
G.3
45049
69513
00318
99864
37934
67528
G.4
9969
4749
3131
7918
G.5
5983
3688
4919
7340
8836
1898
G.6
661
051
291
G.7
08
64
72
91

Đầu

Lô tô

0 8;
1 3;8;8;9;
2 8;
3 1;4;6;7;
4 8;9;9;
5 1;2;
6 1;4;4;9;
7 2;
8 3;7;8;
9 1;1;8;

Đuôi

Lô tô

0 4;
1 3;5;6;9;9;
2 5;7;
3 1;8;
4 3;6;6;
5
6 3;
7 3; 8;
8 1;1;2;4;8;9;
9 1;4;4;6;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 14-02-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
17670
G.1
67840
G.2
87976
05804
G.3
15037
87341
44090
35540
11601
11274
G.4
6083
0603
6674
3990
G.5
4637
1874
2362
2894
1326
2503
G.6
951
967
787
G.7
53
22
15
54
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 hàng tuần mới nhất