xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 31-05-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 24-05-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
19966
G.1
59476
G.2
65345
58041
G.3
20304
95694
17344
72216
32696
67352
G.4
1785
1474
3062
2264
G.5
5454
4067
9087
2101
9117
9472
G.6
073
840
164
G.7
80
87
95
63

Đầu

Lô tô

0 1;4;
1 6;7;
2
3
4 1;4;5;
5 2;4;
6 2;3;4;4;6; 7;
7 2;3;4;6;
8 5;7;7;
9 4;5;6;

Đuôi

Lô tô

0 4;8;
1 4;
2 5;6;7;
3 6;7;
4 4;5;6;6;7;9;
5 4;8;9;
6 1;6; 7;9;
7 1;6;8;8;
8
9

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 17-05-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
67949
G.1
88636
G.2
86754
64824
G.3
05541
89700
53672
75653
39193
12213
G.4
8776
3400
4612
5452
G.5
9839
4330
3544
6841
1618
1628
G.6
979
049
813
G.7
26
42
38
28

Đầu

Lô tô

0
1 2;3;3;8;
2 4;6;8;8;
3 6;8;9;
4 1;1;2;4;9; 9;
5 2;3;4;
6
7 2;6;9;
8
9 3;

Đuôi

Lô tô

0 3;
1 4;4;
2 1;4;5;7;
3 1;1;5;9;
4 2;4;5;
5
6 2;3;7;
7
8 1;2;2;3;
9 3;4; 4;7;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 10-05-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
97996
G.1
66184
G.2
81579
19025
G.3
25267
82002
34364
80746
09850
02979
G.4
5509
2451
3535
0484
G.5
9156
1859
0249
6927
7902
2659
G.6
556
891
491
G.7
05
43
19
84
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 hàng tuần mới nhất