xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 09-03-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 02-03-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
77433
G.1
74982
G.2
86227
74919
G.3
78519
65124
47963
10766
16187
87960
G.4
9494
1898
3887
7871
G.5
0791
6933
0328
3582
1207
8431
G.6
741
053
377
G.7
93
95
06
91

Đầu

Lô tô

0 6;7;
1 9;9;
2 4;7;8;
3 1;3; 3;
4 1;
5 3;
6 3;6;
7 1;7;
8 2;2;7;7;
9 1;1;3;4;5;8;

Đuôi

Lô tô

0 6;
1 3;4;7;9;9;
2 8;8;
3 3; 3;5;6;9;
4 2;9;
5 9;
6 6;
7 2;7;8;8;
8 2;9;
9 1;1;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 24-02-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
57333
G.1
81369
G.2
30504
76199
G.3
33651
22945
66456
46182
39290
34970
G.4
7837
6860
3636
6890
G.5
1619
7224
1740
4222
1496
0442
G.6
247
752
331
G.7
43
44
35
45

Đầu

Lô tô

0 4;
1 9;
2 2;4;
3 1;3; 5;6;7;
4 2;3;4;5;5;7;
5 1;2;6;
6 9;
7
8 2;
9 6;9;

Đuôi

Lô tô

0 4;6;7;9;9;
1 3;5;
2 2;4;5;8;
3 3; 4;
4 2;4;
5 3;4;4;
6 3;5;9;
7 3;4;
8
9 1;6;9;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 17-02-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
58294
G.1
03133
G.2
84216
14018
G.3
87942
42677
33889
80351
42249
29632
G.4
4666
5495
8905
6655
G.5
5821
1407
8445
7612
9721
1589
G.6
062
725
757
G.7
73
92
62
67
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 7 hàng tuần mới nhất