xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 07-08-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 31-07-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
62914
G.1
46071
G.2
98980
95741
G.3
26539
31784
96085
46547
71258
97111
G.4
6982
5615
1519
2688
G.5
9506
8130
3488
5421
3537
7014
G.6
575
826
238
G.7
27
66
82
96

Đầu

Lô tô

0 6;
1 1;4; 4;5;9;
2 1;6;7;
3 7;8;9;
4 1;7;
5 8;
6 6;
7 1;5;
8 2;2;4;5;8;8;
9 6;

Đuôi

Lô tô

0 3;8;
1 1;2;4;7;
2 8;8;
3
4 1; 1;8;
5 1;7;8;
6 2;6;9;
7 2;3;4;
8 3;5;8;8;
9 1;3;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 24-07-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
77196
G.1
11985
G.2
46835
63116
G.3
72908
80575
20455
08599
26875
04148
G.4
2663
9444
7017
7483
G.5
3469
5539
9297
1063
5802
7411
G.6
400
645
796
G.7
92
22
19
60

Đầu

Lô tô

0 2;8;
1 1;6;7;9;
2 2;
3 5;9;
4 4;5;8;
5 5;
6 3;3;9;
7 5;5;
8 3;5;
9 2;6; 6;7;9;

Đuôi

Lô tô

0 6;
1 1;
2 2;9;
3 6;6;8;
4 4;
5 3;4;5;7;7;8;
6 1;9; 9;
7 1;9;
8 4;
9 1;3;6;9;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 17-07-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
05779
G.1
35146
G.2
93053
30465
G.3
22130
43749
21938
20267
06235
01548
G.4
3748
1336
5786
0202
G.5
3747
0770
4742
3844
5947
2346
G.6
418
044
997
G.7
90
99
10
19
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 7 hàng tuần mới nhất