xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 03-06-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 27-05-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
96237
G.1
71344
G.2
42533
09954
G.3
96746
15579
95688
52419
28175
26519
G.4
6364
8867
3211
1681
G.5
1698
8940
8762
7901
5425
2843
G.6
849
191
024
G.7
76
31
54
45

Đầu

Lô tô

0 1;
1 1;9;9;
2 4;5;
3 1;3;7;
4 3;4;5;6;9;
5 4;4;
6 2;4;7;
7 5;6;9;
8 1;8;
9 1;8;

Đuôi

Lô tô

0 4;
1 1;3;8;9;
2 6;
3 3;4;
4 2;4;5;5;6;
5 2;4;7;
6 4;7;
7 3; 6;
8 8;9;
9 1;1;4;7;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 20-05-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
70452
G.1
64077
G.2
44767
24888
G.3
25683
81997
59483
16534
45895
15457
G.4
0445
1674
9879
7857
G.5
1901
4137
7930
4334
1079
9162
G.6
956
370
377
G.7
99
33
04
27

Đầu

Lô tô

0 1;4;
1
2 7;
3 3;4;4;7;
4 5;
5 2; 6;7;7;
6 2;7;
7 4;7;7;9;9;
8 3;3;8;
9 5;7;9;

Đuôi

Lô tô

0 3;7;
1
2 5; 6;
3 3;8;8;
4 3;3;7;
5 4;9;
6 5;
7 2;3;5;5;6;7;7;9;
8 8;
9 7;7;9;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 13-05-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
19949
G.1
70603
G.2
83105
86922
G.3
04612
77933
98947
17393
21474
09615
G.4
4996
8991
7581
3443
G.5
2415
2468
9975
7844
5836
7768
G.6
209
521
997
G.7
68
90
08
10
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 7 hàng tuần mới nhất