xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 04-02-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 28-01-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
87219
G.1
88795
G.2
61887
71870
G.3
36399
99176
44895
48144
89665
83781
G.4
1226
3681
3051
3591
G.5
1368
8512
0613
9140
8974
7483
G.6
313
104
436
G.7
30
87
80
75

Đầu

Lô tô

0 4;
1 2;3;3;9;
2 6;
3 6;
4 4;
5 1;
6 5;8;
7 4;5;6;
8 1;1;3;7;7;
9 1;5;5;9;

Đuôi

Lô tô

0 3;4;7;8;
1 5;8;8;9;
2 1;
3 1;1;8;
4 4;7;
5 6;7;9;9;
6 2;3;7;
7 8;8;
8 6;
9 1; 9;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 21-01-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 14-01-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
62940
G.1
27086
G.2
84830
42992
G.3
26177
28240
86842
54934
53016
11166
G.4
1213
7375
8375
1727
G.5
0737
3018
1279
2435
5696
5434
G.6
949
318
656
G.7
02
34
82
81
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 7 hàng tuần mới nhất