xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 28-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 21-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
85198
G.1
20830
G.2
08364
24874
G.3
09500
00837
14233
78831
28309
86212
G.4
3330
1999
6180
1527
G.5
4238
3344
7589
6327
8058
4791
G.6
559
193
047
G.7
53
64
13
80

Đầu

Lô tô

0 9;
1 2;3;
2 7;7;
3 1;3;7;8;
4 4;7;
5 3;8;9;
6 4;4;
7 4;
8 9;
9 1;3;8; 9;

Đuôi

Lô tô

0 3;3;8;8;
1 3;9;
2 1;
3 1;3;5;9;
4 4;6;6;7;
5
6
7 2;2;3;4;
8 3;5;9;
9 5;8;9;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 14-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
30775
G.1
08368
G.2
69632
67521
G.3
75571
94533
83453
76996
31087
18091
G.4
9005
8609
0221
4118
G.5
0731
1769
3270
3088
5179
8847
G.6
585
536
357
G.7
05
74
08
52

Đầu

Lô tô

0 5;5;8;9;
1 8;
2 1;1;
3 1;2;3;6;
4 7;
5 2;3;7;
6 8;9;
7 1;4;5; 9;
8 5;7;8;
9 1;6;

Đuôi

Lô tô

0 7;
1 2;2;3;7;9;
2 3;5;
3 3;5;
4 7;
5 7; 8;
6 3;9;
7 4;5;8;
8 1;6;8;
9 6;7;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 07-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
73301
G.1
10879
G.2
79061
73405
G.3
93716
30788
85195
11056
71929
08331
G.4
6422
9330
3650
0829
G.5
8826
8413
9913
2003
0814
3216
G.6
773
447
456
G.7
20
24
60
30
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 7 hàng tuần mới nhất