G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
45
79
39
G7
714
797
730
G6
7065
8375
8702
8434
8795
0575
5372
4093
3442
G5
2499
7110
9165
G4
07453
10379
66577
25860
40340
47406
55926
77682
29751
48487
53259
79821
74480
72420
59056
53635
87475
35802
29876
08897
62273
G3
29352
24162
87045
54806
80177
82347
G2
12811
01667
65365
G1
11403
14738
08251
ĐB
404203
328137
973334
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2;3; 3;6; 6; 2;
1 1;4;
2 6; 1;
3 4;7; 8; 4; 5;9;
4 5; 5; 2;7;
5 2;3; 1;9; 1;6;
6 2;5; 7; 5;5;
7 5;7;9; 5;9; 2;3;5;6;7;
8 2;7;
9 9; 5;7; 3;7;
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
91
91
39
G7
145
888
868
G6
4404
7404
8459
8747
3130
1695
7594
0808
0882
G5
1507
6294
5819
G4
87109
63872
55002
02794
54386
15663
03831
22728
82696
48240
14381
49166
41293
33095
34219
40114
66275
50317
43729
42905
53976
G3
57650
31695
31202
59035
11798
05096
G2
54264
67782
96322
G1
65467
27404
92305
ĐB
113944
234216
481713
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2;4;4;7;9; 2;4; 5;5;8;
1 6; 3; 4;7;9;9;
2 8; 2;9;
3 1; 5; 9;
4 4; 5; 7;
5 9;
6 3;4;7; 6; 8;
7 2; 5;6;
8 6; 1;2;8; 2;
9 1;4;5; 1;3;4;5;5;6; 4;6;8;
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
79
58
54
G7
788
235
722
G6
3037
7089
7289
4120
6866
4338
9296
4289
2361
G5
8447
6420
3132
G4
39245
50140
21735
07987
57590
99101
81540
90425
20817
77228
35161
24970
84725
71509
23562
52330
45484
19884
14546
65430
06133
G3
79043
58703
84138
97068
65557
26331
G2
17902
67719
72263
G1
78144
70850
08450
ĐB
251992
881367
787187
Kết Quả Xổ Số Miền Nam thứ 2 hàng tuần mới nhất