G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8
88
46
71
G7
649
139
431
G6
9027
3472
6894
5209
5330
3584
0917
6308
5861
G5
7736
7290
6886
G4
94073
00739
57662
07327
42860
15150
61199
52297
32015
47224
42491
51198
86376
85789
07968
40224
50235
70842
94719
87442
42477
G3
80031
28424
78446
89439
00483
45028
G2
55364
51115
07700
G1
28595
33253
48218
ĐB
818663
241898
171510
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 9; 8;
1 5;5; 7;8;9;
2 4;7;7; 4; 4;8;
3 1;6;9; 9;9; 1;5;
4 9; 6;6; 2;2;
5 3;
6 2;3; 4; 1;8;
7 2;3; 6; 1;7;
8 8; 4;9; 3;6;
9 4;5;9; 1;7;8; 8;
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8
81
68
73
G7
170
791
267
G6
8861
1986
1312
1243
6241
9479
1280
7236
1292
G5
8991
6925
8003
G4
98194
20844
60920
58567
85147
63824
71643
72156
18634
00553
41689
28329
86092
05249
90750
51158
35890
81861
81532
99425
17342
G3
65867
89686
02023
28134
41563
10409
G2
86265
74738
40327
G1
35300
31450
53477
ĐB
772404
962536
764175
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 4; 3;9;
1 2;
2 4; 3;5;9; 5;7;
3 4;4;6; 8; 2;6;
4 3;4;7; 1;3;9; 2;
5 3;6; 8;
6 1;5;7;7; 8; 1;3;7;
7 9; 3;5; 7;
8 1;6;6; 9;
9 1;4; 1;2; 2;
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8
34
63
34
G7
279
874
478
G6
6542
1032
5290
3525
0601
0736
1576
7479
2161
G5
6701
7553
3721
G4
21385
13056
27515
51874
29720
82980
28545
97431
05985
16763
50772
86408
71517
53705
41882
01193
32686
89778
07353
91587
78193
G3
27754
12420
14782
95662
79900
22396
G2
29875
21157
59364
G1
99318
98030
18051
ĐB
374629
186526
831043
Kết Quả Xổ Số Miền Nam thứ 5 hàng tuần mới nhất