G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8
40
70
66
G7
804
578
506
G6
9009
8269
6226
5762
1974
9945
1975
9598
5550
G5
0446
8741
2123
G4
33959
83808
49695
56892
09727
55603
61864
99974
91504
02345
17595
21499
27161
41437
42107
48198
22172
19520
40710
89817
00957
G3
86443
11006
64895
15941
34750
01939
G2
90223
41846
92265
G1
76930
11512
58281
ĐB
582311
154433
186832
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 3;4;6;8;9; 4; 6;7;
1 1; 2; 7;
2 3;6;7; 3;
3 3; 7; 2; 9;
4 3;6; 1;1;5;5;6;
5 9; 7;
6 4;9; 1;2; 5;6;
7 4;4;8; 2;5;
8 1;
9 2;5; 5;5;9; 8;8;
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8
88
93
00
G7
347
670
100
G6
3442
4286
5307
6601
1231
3616
0743
0793
7877
G5
2497
9704
7807
G4
45520
50700
15241
71780
84134
15882
56208
89370
13061
99402
71162
00766
02991
21219
77921
51291
26107
34326
03333
78283
99980
G3
77880
98407
14865
42497
44785
57365
G2
84370
13036
96787
G1
21373
93497
28563
ĐB
049816
320999
012022
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 7;7;8; 1;2;4; 7;7;
1 6; 6;9;
2 1;2; 6;
3 4; 1;6; 3;
4 1;2;7; 3;
5
6 1;2;5;6; 3;5;
7 3; 7;
8 2;6;8; 3;5;7;
9 7; 1;3;7;7;9; 1;3;
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8
81
79
41
G7
276
701
774
G6
2983
0215
5055
4173
1433
9859
6354
7421
6045
G5
6916
7285
3860
G4
95878
97984
57653
87306
16809
51906
18619
17998
61705
14702
47549
09570
03201
77375
12634
92941
60028
02228
68334
45130
68001
G3
54906
75394
74747
05359
60511
31880
G2
44584
98379
80167
G1
57543
04751
81965
ĐB
495466
284641
863973
Kết Quả Xổ Số Miền Nam thứ 5 hàng tuần mới nhất