G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8
47
80
G7
774
843
G6
1624
2162
6558
0978
8741
1789
G5
5240
5849
G4
53680
87693
81297
05234
00484
25538
02799
19326
10192
39296
33534
55805
16188
66461
G3
97887
00426
82863
70106
G2
51397
74923
G1
87515
83843
DB
126784
146131
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5;6;
1 5;
2 4;6; 3;6;
3 4;8; 1; 4;
4 7; 1;3;3;9;
5 8;
6 2; 1;3;
7 4; 8;
8 4; 4;7; 8;9;
9 3;7;7;9; 2;6;
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8
61
72
G7
802
322
G6
5679
0649
4398
2495
6892
2410
G5
6139
7368
G4
64180
65396
56273
40209
13860
27072
88904
03854
91225
73312
27374
32285
19712
81884
G3
26592
35817
87752
60201
G2
66558
24456
G1
64382
90341
DB
214495
609738
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2;4;9; 1;
1 7; 2;2;
2 2;5;
3 9; 8;
4 9; 1;
5 8; 2;4;6;
6 1; 8;
7 2;3;9; 2;4;
8 2; 4;5;
9 2;5; 6;8; 2;5;
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8
15
84
G7
586
160
G6
8074
4398
5037
5058
8686
9722
G5
3573
2702
G4
02455
90702
74034
87715
04081
72762
35686
19046
09345
52283
73759
39822
00859
36892
G3
82406
39737
13611
69267
G2
49256
73435
G1
23191
57205
DB
697603
490897
Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 2 hàng tuần mới nhất