G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8
50
66
G7
666
684
G6
5076
8608
9181
5047
0828
5677
G5
6328
3763
G4
40676
41619
00689
36521
91486
05354
39096
02046
21974
45184
03211
30021
99142
49061
G3
03888
39639
73030
32643
G2
07571
55154
G1
00502
61376
DB
557810
771033
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2;8;
1 9; 1;
2 1;8; 1;8;
3 9; 3;
4 2;3;6;7;
5 4; 4;
6 6; 1;3;6;
7 1;6;6; 4;6;7;
8 1;6;8;9; 4;4;
9 6;
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8
38
53
G7
625
156
G6
4266
1483
6227
5090
9838
3011
G5
4595
0358
G4
73373
22111
32189
37012
11188
39184
94366
63159
22647
11585
17520
32885
49064
93840
G3
26283
55020
92820
03400
G2
07672
24105
G1
07672
75694
DB
376288
079141
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5;
1 1;2; 1;
2 5;7;
3 8; 8;
4 1; 7;
5 3;6;8;9;
6 6;6; 4;
7 2;2;3;
8 3;3;4;8; 8;9; 5;5;
9 5; 4;
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8
87
18
G7
358
801
G6
6293
6893
4074
7569
5629
0448
G5
8000
8180
G4
61937
72964
18762
40163
35144
82281
00325
49183
34667
48371
30306
60120
38104
19207
G3
76971
03266
88895
51652
G2
71757
74618
G1
68436
50207
DB
974705
071817
Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 2 hàng tuần mới nhất