G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8
40
20
G7
609
882
G6
9029
3598
6203
7382
5262
2356
G5
4945
7998
G4
99947
40693
12979
10559
97389
05751
41356
67749
57236
57366
41800
98857
08887
78119
G3
85610
29149
62573
01348
G2
95635
24173
G1
45372
09839
DB
606910
914754
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3;9;
1 9;
2 9;
3 5; 6;9;
4 5;7;9; 8;9;
5 1;6;9; 4; 6;7;
6 2;6;
7 2;9; 3;3;
8 9; 2;2;7;
9 3;8; 8;
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8
38
27
G7
296
126
G6
4423
3251
2795
4985
6976
9871
G5
2418
9685
G4
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
G3
03549
00582
32955
70010
G2
18167
78620
G1
07816
16671
DB
805515
612558
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7;
1 5; 5;6;8; 8;
2 3;8; 6;7;
3 8;
4 9;9; 2;
5 1; 5;6;8;
6 3;7;
7 1;1;6;
8 1;2;5;6; 2;4;5;5;
9 5;6; 6;
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8
99
28
G7
421
878
G6
7882
5296
4816
3596
7058
5620
G5
7923
6025
G4
84745
97560
41986
55714
31432
44739
87973
05283
03330
50893
39629
41448
08813
26260
G3
13529
14437
49291
89394
G2
76009
57621
G1
46458
98481
DB
063642
120125
Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 2 hàng tuần mới nhất