G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8
28
53
G7
467
797
G6
4465
6044
0768
3810
2376
9287
G5
1174
1401
G4
53579
68431
84623
23153
62756
06945
17650
19868
99585
89107
89315
64459
49125
07534
G3
30029
25268
46428
40847
G2
35677
19225
G1
44241
18279
DB
544789
172629
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1;7;
1 5;
2 3;8;9; 5;5;8;9;
3 1; 4;
4 1;4;5; 7;
5 3;6; 3;9;
6 5;7;8;8; 8;
7 4;7;9; 6;9;
8 9; 5;7;
9 7;
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8
37
52
G7
002
579
G6
9127
2690
7888
3003
0245
7955
G5
9818
3946
G4
62269
44888
52858
26861
58616
95618
11539
83155
87338
18532
51951
25382
31994
95077
G3
00695
36140
17422
10760
G2
13663
06824
G1
95803
45348
DB
973611
934122
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2;3; 3;
1 1; 6;8;8;
2 7; 2; 2;4;
3 7;9; 2;8;
4 5;6;8;
5 8; 1;2;5;5;
6 1;3;9;
7 7;9;
8 8;8; 2;
9 5; 4;
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8
67
56
G7
097
781
G6
0237
0603
7710
3448
8797
2209
G5
2201
6758
G4
44135
22987
26078
22178
57054
33904
88430
82916
84023
46217
07864
15401
82306
65528
G3
36118
83085
26694
38730
G2
08622
49593
G1
97140
23014
DB
055753
968629
Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 2 hàng tuần mới nhất