G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8
91
83
38
G7
919
803
352
G6
5006
4701
7159
2915
9757
0435
9886
9061
5350
G5
5217
5126
0679
G4
89859
65699
62607
14478
08067
93880
01918
00668
66990
36948
38646
58570
04407
97637
56401
79336
82352
35579
84848
80813
06543
G3
39341
17128
04003
99122
34956
97110
G2
61404
08622
49861
G1
31151
72092
38436
ĐB
379867
496694
510899
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1;4;6;7; 3;3;7; 1;
1 7;8;9; 5; 3;
2 8; 2;2;6;
3 5;7; 6;6;8;
4 1; 6;8; 3;8;
5 1;9;9; 7; 2;2;6;
6 7; 7; 8; 1;1;
7 8; 9;9;
8 3; 6;
9 1;9; 2;4; 9;
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8
04
93
87
G7
521
023
524
G6
1525
3803
8549
9857
4322
4014
6502
6471
2399
G5
6313
4213
4018
G4
61503
44861
35254
82602
92038
51487
19102
13098
48817
38637
03096
99991
03673
18861
17759
33333
58249
63792
94274
13367
98564
G3
32842
50220
77412
14337
56820
33486
G2
65484
99101
55280
G1
56978
19261
02287
ĐB
890591
113420
465465
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 2;2;3;3;4; 1; 2;
1 3; 2;3;4;7; 8;
2 1;5; 2;3; 4;
3 8; 7;7; 3;
4 2;9; 9;
5 4; 7; 9;
6 1; 1;1; 4;5; 7;
7 8; 3; 1;4;
8 4;7; 6;7;7;
9 1; 1;3;6;8; 2;9;
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8
65
60
79
G7
875
218
091
G6
9321
3914
5071
7316
2508
9036
0571
4234
7095
G5
1775
9432
1180
G4
35122
17537
53079
84764
12174
77218
61687
77007
51519
79566
53033
86070
14520
60990
56543
73775
45260
74263
65025
24476
20556
G3
76804
61991
74935
44651
27291
14124
G2
36787
92186
32682
G1
76731
26156
93343
ĐB
404158
916741
735161
Kết Quả Xổ Số Miền Nam thứ 4 hàng tuần mới nhất