G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8
31
14
40
G7
994
232
337
G6
7220
8025
7882
1199
9837
0454
9322
9228
0995
G5
4040
3388
4307
G4
76356
04188
17576
10935
21704
39114
41423
51400
78278
66036
97681
13655
47325
26172
91821
84122
39207
02198
50263
51174
98113
G3
50834
26451
65509
83535
15621
53609
G2
07250
79437
66628
G1
90152
86245
28767
ĐB
560146
779318
864057
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 4; 9; 7;7;9;
1 4; 4;8; 3;
2 3;5; 5; 1;1;2;2;8;8;
3 1;4;5; 2;5;6;7;7; 7;
4 6; 5;
5 1;2;6; 4;5; 7;
6 3;7;
7 6; 2;8; 4;
8 2;8; 1;8;
9 4; 9; 5;8;
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8
83
11
14
G7
722
853
647
G6
4365
7532
5208
3428
8250
5573
4674
3786
3800
G5
5407
8594
3440
G4
24399
44843
79660
20817
80407
23734
89656
93496
67317
42593
48035
32999
48685
80308
66394
10181
02988
85287
88202
81219
93050
G3
72993
83836
96949
92810
67226
93419
G2
97371
19296
99872
G1
28458
57196
25545
ĐB
358145
793817
821302
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 7;7;8; 8; 2; 2;
1 7; 1;7; 7; 4;9;9;
2 2; 8; 6;
3 2;4;6; 5;
4 3;5; 9; 5;7;
5 6;8; 3;
6 5;
7 1; 3; 2;4;
8 3; 5; 1;6;7;8;
9 3;9; 3;4;6;6;6;9; 4;
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8
68
97
93
G7
074
737
138
G6
7870
0718
8176
0925
0865
1526
5972
1683
3575
G5
9230
9843
4212
G4
15034
50743
81246
42183
88466
39837
66401
41227
72361
15473
34956
45007
94246
82806
57999
47595
67918
49025
13145
03432
81523
G3
50134
63161
15039
99850
66556
73434
G2
27696
92260
29610
G1
96599
84491
57910
ĐB
215188
554772
927165
Kết Quả Xổ Số Miền Nam thứ 4 hàng tuần mới nhất