G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gia Lai Ninh Thuận
G8
54
44
G7
558
645
G6
9746
3315
8741
5285
9513
4584
G5
1964
3913
G4
14869
69329
79214
08566
71701
69303
90652
58344
97731
00785
15418
21396
39244
35309
G3
49124
06927
02140
42326
G2
07057
01620
G1
71307
99789
DB
331504
000736
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1;3;4; 7; 9;
1 4;5; 3;3;8;
2 4;7;9; 6;
3 1;6;
4 1;6; 4;4;4;5;
5 2;4;7;8;
6 4;6;9;
7
8 4;5;5;9;
9 6;
Gia Lai Ninh Thuận
G8
51
68
G7
579
396
G6
8164
9767
4765
6578
0864
0081
G5
4192
6179
G4
90146
19251
24890
13467
37274
84805
18114
87543
25335
40537
34751
95135
83085
50164
G3
39137
43103
25955
65598
G2
60559
29994
G1
09153
02870
DB
420075
419588
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3;5;
1 4;
2
3 7; 5;5;7;
4 6; 3;
5 1;1;3;9; 1;5;
6 4;5;7;7; 4;4;8;
7 4;5; 9; 8;9;
8 1;5;8;
9 2; 4;6;8;
Gia Lai Ninh Thuận
G8
24
15
G7
042
056
G6
6337
8900
4387
3378
4255
1495
G5
5435
0734
G4
95873
29382
91809
13395
87250
51885
55179
86380
67717
53025
25554
63104
24554
77464
G3
48404
22645
52425
91935
G2
64023
90147
G1
27890
10094
DB
724015
829996
Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 6 hàng tuần mới nhất