G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gia Lai Ninh Thuận
G8
90
69
G7
105
805
G6
8045
9528
4650
0365
2658
2165
G5
3051
3530
G4
28420
97200
64864
21361
09375
72352
59801
55548
15324
61050
02378
60472
07556
15618
G3
97709
01000
18501
62191
G2
89083
31794
G1
74434
94740
DB
681925
833422
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1;5;9; 1;5;
1 8;
2 5; 8; 2; 4;
3 4;
4 5; 8;
5 1;2; 6;8;
6 1;4; 5;5;9;
7 5; 2;8;
8 3;
9 1;4;
Gia Lai Ninh Thuận
G8
32
14
G7
112
248
G6
8511
7576
7531
9932
3615
2937
G5
5751
4566
G4
77260
62606
91374
43747
01059
42773
34239
09788
29203
18085
51471
85531
53710
34474
G3
15439
55259
81628
80454
G2
87566
12236
G1
45327
78952
DB
676319
738448
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6; 3;
1 1;2;9; 4;5;
2 7; 8;
3 1;2;9;9; 1;2;6;7;
4 7; 8; 8;
5 1;9;9; 2;4;
6 6; 6;
7 3;4;6; 1;4;
8 5;8;
9
Gia Lai Ninh Thuận
G8
30
87
G7
455
669
G6
5662
3211
0850
6478
9034
7788
G5
4022
8251
G4
05965
52904
96658
69451
79541
99644
72997
53073
01759
18907
68497
54043
98716
14259
G3
84051
97312
66179
51003
G2
50866
14574
G1
68152
98020
DB
987646
963977
Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 6 hàng tuần mới nhất