G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gia Lai Ninh Thuận
G8
56
52
G7
569
289
G6
3658
2292
8688
8776
8152
9495
G5
6272
4338
G4
26588
44968
69425
36209
18318
91314
42016
85955
50963
10331
58302
08171
79632
47937
G3
67561
34316
94075
07083
G2
06919
60144
G1
67261
65456
DB
738250
849005
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 9; 2;5;
1 4;6;6;8;9;
2 5;
3 1;2;7;8;
4 4;
5 6;8; 2;2;5;6;
6 1;1;8;9; 3;
7 2; 1;5;6;
8 8;8; 3;9;
9 2; 5;
Gia Lai Ninh Thuận
G8
84
66
G7
213
196
G6
0193
0202
3813
6572
1332
6505
G5
2275
7944
G4
11359
78817
69996
30274
18949
28910
78888
78975
36015
84287
43187
70539
52457
45833
G3
81946
08823
54483
97529
G2
51129
19448
G1
53838
69162
DB
051264
959715
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2; 5;
1 3;3;7; 5; 5;
2 3;9; 9;
3 8; 2;3;9;
4 6;9; 4;8;
5 9; 7;
6 4; 2;6;
7 4;5; 2;5;
8 4;8; 3;7;7;
9 3;6; 6;
Gia Lai Ninh Thuận
G8
03
52
G7
250
753
G6
9914
5265
1712
1753
8052
0482
G5
1330
8161
G4
66710
51506
48821
39451
40226
03677
83279
53490
68163
04949
12615
79189
66308
47809
G3
27678
62572
09930
81797
G2
20200
70569
G1
36323
97019
DB
793827
662228
Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 6 hàng tuần mới nhất